Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo

Để giúp các em học sinh giải tỏa những căn thẳng sau mỗi tiết học, đồng thời kích thích niềm đam mê nghiên cứu khoa học của các em, liên đội đã tổ chức các…