Để nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giảng dạy năm học 2019- 2020. Chiều ngày 16/10/2019 Trường THCS Quảng Tùng đã tổ chức tập huấn CNTT cho toàn thể giáo viên tron nhà trường Tập huấn CNTT của trường đã góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên trong việc sử dụng CNTT. Bên cạnh đó khuyến khích giáo viên tích cực vận dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp và kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục, dạy học của nhà trường, mỗi buổi tập huấn còn có tác dụng tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu, phát triển… của giáo viên.